Wind Songs

Scoring/subtitle:
for 2 girls' choirs & orchestra
Year of composition:
2003
Instrumentation:
2 children/youth choirs. Orch: 3(1)-3(1)-3(1)3(1) 4-3-3-1 timp perc:3 hp pf/cel str
Duration:
17 min
Commissioned by:
Radio France, Festival Présences
Premiere:
2004-02-01, Le Corum, Montpellier
Audio:

excerpt

Details:

Wind songs er et verk for barnekor og orkester, til tekster av Jon Fosse.

Den norske nobelprisvinnende forfatteren Jon Fosse er verdenskjent som dramatiker, men har også skrevet atskillig poesi. De tre diktene stammer fra samlingen ”Hund og engel” utgitt i 1992, og heter”Så vind”, ”Trø forsiktig” og ”Opne hus”.

Teksten åpner slik: ”Ein slik kveld / i vinden / dreg du båtane ut”. Vi befinner oss i et stort landskap – fjorden, vinden, det store mørket. Et menneske er lite i dette landskapet, men kan paradoksalt nok også finne styrke her. Musikken tolker landskapet med sine store avstander og lange tidsintervaller, og forsøker å manifestere spennet mellom en statisk tilstand og mulighetene for en handling, hvert øyeblikk som helst.

...glatte steiner og en råtten brygge bilde på det skjøre, utrygge og ustabile i menneskets tilværelse, mot havet og ”bølgen” som noe vi er en del av

Diktene uttrykker også en positiv grunnholdning overfor menneskets muligheter. Huset, et sentralt bilde i Jon Fosses verden, dukker opp i det siste diktet. Visjonen av husene som ett for ett skal bli inntatt av mennesker er fylt av lys og håp.

Korpartiet er fordelt på to stemmer: Den ene synger eller snakker teksten, og den andre framfører vokaler og fonetiske klanger. Disse to korene tilsammen danner en ”sammensatt” vokalstemme. Orkestrasjonen er løst slik at det eksisterer både en klangverden i lite format rundt barnekoret, og et tutti som en stor skygge eller en anelse av et stort landskap. Lyden av vinden er en inspirasjonskilde, selv om den ikke blir kopiert, men heller tolket eller projisert på ulike måter.nb

Score:
NB noter