Address:
Einerholen 1
N-4026 Stavanger, Norway

Nils Henrik Asheim (f.1960 i Oslo), norsk komponist og organist, også aktiv som pianist og kurator. Nils Henrik Asheim har skrevet en rekke kammerverk, orkesterverk og verk for orgel og kor. I tillegg har han arbeidet med elektronikk, dramatisk musikk, steds-spesifikke verk og verk der improvisasjon er et sentralt element.

Nils Henrik Asheim (b.1960), Norwegian composer and organist, is also active as a pianist and curator. He has written several chamber music pieces, works for symphony orchestra, organ and choir, as well as projects in public space and also using theatrical elements. 

Nils Henrik Asheim (b.1960) enjoys a combined career as composer and performer. He started out as a composition pupil of Olav Anton Thommessen and made his début at the UNM nordic festival for young composers in Helsinki at the early age of fifteen. In 1978 he was awarded the EBU Rostrum prize for his work Ensemblemusikk for 5. He subsequently went on to study organ and composing at the Norwegian Academy of Music and the Sweelinck Conservatory in Amsterdam.

Nils Henrik Asheim (f.1960 i Oslo)  kombinerer karrierene som organist, pianist og komponist med en virksomhet som kurator, programskaper og initiativtager til kunstneriske samarbeid. Hans aktivitet startet i den klassiske musikken og har senere forgrenet seg til det frie improvisasjonsmiljøet. Han er utdannet ved Norges Musikkhøgskole i Oslo og ved Sweelinck-konservatoriet i Amsterdam.

Artikkelen er publisert i Parergon, tidsskrift for Ny Musikk, 1/2010

Av Olaf Eggestad

Med Nils Henrik Asheims mazurka-utgivelse er det inntruffet noe interessant i musikklivet. Og med standardrepertoaret. Og med oppføringspraksisen. Samt at platen på en litt sideveis, underdrevet måte presenterer seg som både knutepunkt og brennpunkt i hans virksomhet sett under ett. Chopin er fremdeles 200, – Asheim har rundet 50. Det er mer enn passende påskudd til en oppsummering. Av Asheim.