Address:
Einerholen 1
N-4026 Stavanger, Norway

Nils Henrik Asheim (1960) er en komponist som kombinerer sitt arbeid med et virke som utøver, og samarbeider jevnlig med andre kunstnere i prosjekter hvor romlige og teatrale elementer er integrert. Asheim begynte som elev av komponisten Olav Anton Thommessen og hadde en tidlig komponistdebut som 15-åring. I 1978 ble han tildelt EBUs Rostrum-pris for verket Ensemblemusikk for 5, og etter dette

Composer Nils Henrik Asheim (b.1960) combines his work with a career as a performer, as well as regularly collaborating with other artists on projects integrating spatial and theatrical elements. Asheim started out as a pupil of Olav Anton Thommessen and made his début as a composer at the early age of fifteen. In 1978 he was awarded the EBU Rostrum prize for his work Ensemblemusikk for 5. He subsequently

Av Olaf Eggestad

Med Nils Henrik Asheims mazurka-utgivelse er det inntruffet noe interessant i musikklivet. Og med standardrepertoaret. Og med oppføringspraksisen. Samt at platen på en litt sideveis, underdrevet måte presenterer seg som både knutepunkt og brennpunkt i hans virksomhet sett under ett. Chopin er fremdeles 200, – Asheim har rundet 50. Det er mer enn passende påskudd til en oppsummering. Av Asheim.

Nils Henrik Asheim, born in Oslo in 1960, made his debut as a composer at the age of 15, when his wind quintet Octopus was performed at the Nordic Youth Music Festival in Helsinki in 1975. At that point he had already been studying composition under Olav Anton Thommessen for three years.

Nils Henrik Asheim, født i Oslo i 1960, gjorde seg tidlig bemerket som komponist. Som 15-åring var han representert med sin blåseoktett "Octopus" ved Ung Nordisk Musikkfest i Helsinki, 1975. Da hadde han allerede rukket å studere komposisjon med Olav Anton Thommessen i tre år.