Nicht

Scoring/subtitle:
for speaking voice & ensemble
Year of composition:
2002
Instrumentation:
fl, cl, vn, vlc, perc, pf, voice (female)
Duration:
2 hrs 15 min
Commissioned by:
Risør Chamber Music Festival
Premiere:
2002-06-28, Risør Kirke
Audio:

excerpt 1

excerpt 2

excerpt 4

excerpt 5

Details:

Nicht bygger på tekster av maleren Wassili Kandinsky (1866-1944). Boka Klänge fra 1913 er et nøkkelverk hvor Kandinsky stiller små tekster opp side om side med sine tresnitt. Tekstene baserer seg på konkrete, enkle observasjoner, som beveger seg over i det flyktige. Ved hjelp av elementære gjentagelser skaper han en følelse av transformasjon. Han pirrer vår persepsjon og spør hvilken verden som er den virkelige.

For meg har det blitt viktig å oversette dette til ulike typer musikalsk tid. Jeg benytter gjentagelsene og det elementære til å utforske overgangen mellom stillstand og handling, mellom det frosne og det bevegelige. I mine egne skisser har jeg brukt fire ulike begreper for tid: sirkeltid, handlingstid , flammetid og linjetid. Disse krysser hverandre på ulike måter i verket.

More info:

Percussion setup:

5 woodblocks
wood chimes
2 cymbals
rain stick
flexatone
almglocken: F#3, H3, C4, G4, A#4
wind chimes
2 maracas
guiro
sandpaper blocks

Score:
NB noter
Released on album(s):
Press/media: