Broken Line

Scoring/subtitle:
for string quartet
Year of composition:
2003
Duration:
14 min
Commissioned by:
Oslo Chamber Music Festival
Premiere:
2003-08-16, Oscarshall
Audio:

excerpt 1

excerpt 2

excerpt 3

excerpt 4

excerpt 5

excerpt 6

Details:

BROKEN LINE er et rom hvor det utspiller seg konfrontasjoner mellom fire ulike tidsplan. Disse er: 1) En lang tone, som stykket begynner og slutter med, som stiger umerkelig langsomt - som stykkets ur-tid. 2) En serie med akkorder som langsomt dreier seg, og som skifter overflate etter ulike idéer ("stein", "aske", "flamme" etc). 3) En melodisk "fortelling" som utfolder seg gjennom de forskjellige soloinstrumentene. 4) Meget hurtige, diskontinuerlige hendelser i en ukoordinert polyfoni, små "jungeler" av musikalske signaler og meldinger.

Konfrontasjonene er viktige, øyeblikkene da det ene elementet møter det andre. I disse skjæringspunktene har materialet en mulighet til få ny mening. I seg selv er materialet enkelt, åpenbart, men i sammenstøtet med et annet åpnes det for en kompleks opplevelse. Bruddet mellom to ulike materialer, eller to ulike tidsplan, forsøkes ikke glattet over. Bruddene danner stykkets rytme. Dette er en fler-dimensjonal variasjonsform, som presenterer alt materialet med en gang og deretter utforsker det innover, viser nye muligheter i materialet og skaper nye scenarioer mellom dem.

Stykket er skrevet for Vertavo-kvartetten på bestilling fra Oslo Kammermusikkfestival og TONO.

PROGRAMME NOTES

In BROKEN LINE, the composer Nils Henrik Asheim aims for a ”poetry of possibilities”. The music is open-ended and transparent.

From the start of the piece, focus rapidly shifts between four different material strands: harmonious, breathing chords, a very slowly ascending line, elegiac solo phrases, and small flimmer-like ”jungles” of rapid signals.

The material strands evolve in parrallel. Ruptures between the strands result in an irregular shift between fast and slow, or between close and distant, creating the broken line which is the ”life rhythm” of the piece.

The composer has in the recent years been eagerly concerned with improvisation, and aims to convert this experience into composed music - not exactly by asking the musicians to improvise, but by provoking an attitude of independence.

Some places, the composer gives the musicians freedom in the shaping of detail and synchronization. Changes of colour and textures are explained to the musicians by metaphorical instructions like ”flame”, ”stone”, ”ashes” etc. The exact solution to these instructions would have to be found by each ensemble individually.

BROKEN LINE is composed for the Vertavo Quartet, on commission from Oslo Chamber Music Festival and TONO (Norwegian Performing Rights Society)

Nils Henrik Asheim

Images:
Broken Line page1
first page of score
Score:
NB noter
Released on album(s):
Press/media:

Broken Line of 2004 proved an enterprising and fascinating work... The mood shifts often and quickly between tough modernist skittering and richly chorded passages, with terse, rather sad solo statements woven in. The drama is partly in the developing tension between these ideas and partly in Asheim's very sophisticated way of maintaining a connection with certain procedures of traditional tonal harmony while still sounding strikingly modern and free.

—  Mike Greenberg, San Antonio News, 2003-07-01