New music video: Hornflowers

Jenny Berger Myhre made the video "...as a visual response to Nils Henrik Asheim's composition, inspired by the kind of details that appear when you are looking at something from very close distance."

Videokunstner Jenny Berger Myhre sier:

"Musikkvideoen til Hornflowers er laget som en visuell respons på Nils Henrik Asheims komposisjon, inspirert av detaljer som trer fram når man retter fokuset sitt tett på noe. Når jeg lytter til Hornflowers tenker jeg på det livgivende i å se nøyere etter, sette seg ned på huk og virkelig få øye på det man vanligvis overser. Det var dét jeg ønsket å gjenskape i det visuelle. Musikkvideoen er laget utelukkende av analoge stillbilder og håndtegnede animasjoner, og jeg håper at de langsomme transformasjonene gir øyet anledning til å oppdage noe nytt i det kjente, slik som musikken gjør for ørene."

Jenny Berger Myhre (f. 1991) er en multidisiplinær kunstner som arbeider med lyd, fotografi og video. I sin praksis søker hun etter fellesskap; gjennom samarbeid, kuratering, og organisering av konserter, festivaler og residenser. Hun streber etter å skape rom for å lytte sammen, med ønsket om å rette fokuset på lydene og de mentale bildene de skaper i oss. Hun har siden 2013 samarbeidet med en rekke artister, som Jenny Hval og Håvard Volden, Annie Bielski, Susanna Wallumrød, Jo David Meyer Lysne, Johan Lindvall, Natali Abrahamsen Garner og Ina Sagstuen — i tillegg til å lage bestillingsverk og spille på festivaler som Borealis (Bergen), Insomnia (Tromsø), OnlyConnect og Ultimafestivalen (Oslo). Hun er for tiden tildelt Statens Kunstnerstipend for yngre og nyetablerte kunstnere for 2023-2024.

Read more about the composition Hornflowers and about the album