Crossing Grieg

 cover
About the project:

The two brothers Håkon Asheim and Nils Henrik Asheim have over the course of several years developed this unique project where the hardanger fiddle and the piano are crossing paths. The material is Edvard Grieg's Slåtter (Peasant dances), opus 72.

Grieg’s piano arrangements are here intertwined with the original “Slåtter” dances on the Hardanger fiddle, presenting this repertoire in a free and innovative way.

It is as if the listener witnesses a re-creation of the music in the very moment. One can imagine Grieg himself at the piano, improvising his way into the fiddle dances and creating his piano versions, alternatively listening and playing.

Throughout the whole programme we are gently being lead in and out of the two worlds, while improvisations create openings in Griegs music that point in directions where he possibly might have gone had he met the Hardanger fiddle in an other time.

The musical interplay between the two brothers is dynamic and tight. When the pianist lets himself be lead by the trance-like fiddle rhythms, a certain groove occurs that seldom is heard in classical piano playing.

Besides being an effective live demonstration of the connections between Grieg's Slåtter and the Hardanger fiddle, this programme is a captivating musical experience, a rendering of musical heritage as something fresh and spontaneous.

The premiere of the first part of the project took place in Stavanger Cathedral during Stavanger International Chamber Music Festival 2008 and the full version was presented at the International Grieg Society Conference in Bergen 2023.

...

Brødrene Håkon Asheim og Nils Henrik Asheim har over flere år utviklet et unikt prosjekt der hardingfela og pianoet krysser hverandres veier. Materialet er Edvard Griegs arrangementer av hardingfelemusikk, Slåtter opus 72. Resultatet, Crossing Grieg, formidler dette repertoaret på en ny og frigjørende måte.

Som lytter er man vitne til en gjenskaping av musikken der og da. Man hører liksom Grieg improvisere seg inn i feleslåttene og skape sine pianoversjoner gjennom vekselvis å lytte og spille.

Gjennom hele programmet går vi på denne måten ut og inn mellom de to verdenene, hardingfela og Grieg.Via improvisasjon lages det åpninger i Griegs musikk som antyder hvor han kunne gått hvis han hadde møtt hardingfela i en annen tid.

Konserten preges av et levende og tett samspill mellom de to brødrene Håkon og Nils Henrik Asheim. Når pianisten lar seg lede av hardingfelas fengende rytmikk, oppstår en type "groove" som sjelden høres i klassisk pianospill.

Ved siden av at konserten er en glimrende illustrasjon av sammenhengen mellom Griegslåttene og hardingfela, er den en musikalsk opplevelse som berører sterkt.

Crossing Grieg representerer en ny og frigjørende måte å presentere klassisk materiale, og belyser musikalsk arvegods som noe spontant, friskt og aktuelt.