Engleskyts

Engleskyts cover
Release year:
1994
Credits:
  • Anne-Lise Berntsen, vocals
  • Nils Henrik Asheim, organ
About the album:

Norwegian folk psalms with organ improvisations, with singer Anne-Lise Berntsen, at the Baroque organ of Weissenau.

Additional information:

"For starters, the Norwegian soprano possesses one of the world's most precious dramatic instruments, a voice on the same thrillingly high plane as Regine Crespin or the young Astrid Varnay. Hearing this woman fill the vast cathedral with her generous, opulent sound was a downright physical experience, in music so ethereal that it invited both spiritual meditation and sensual bliss."
Recital review from Grace Cathedral, San Fransisco, nov1995. Octavio Roca, San Fransisco Chronicle

"My absolute favorite angel CD comes from Norway. But relax, you don't need to understand a word of Norwegian to be blown away by the dark, guardian angel voice of Anne-Lise Berntsen. Their angel songs are old Lutheran hymns, some familiar, some long forgotten, but the performances are so powerful and so moving that their music-making transcends any creed. Every word sung, every musical phrase delivered is packed with haunting beauty and deeply felt emotion. The music sounds at once very old and very new, affectingly simple yet inexhaustibly rich. This music will make you believe in angels too." Skyways News - December 5, 1995

"ein musikalsk fulltreffar... ikke mindre enn en gjenfødelse av ein samling norske salmer... Anne-Lise Berntsen har akkurat de porsjonane av menneskevarme, iver og profesjonell avklaring som trengs for å få desse salmene til å funkle frå alle sine kjende og ukjende sider. Og Nils Henrik Asheim sine orgelarrangement er ein balanse mellom leik og djup visjon som eg ikkje kan hugse å ha høyrt maken til på dette instrumentet. Her er ein musikar som istadenfor å pusse og polere, forstår å framheve tonepoesiens knirk og skavankar, og gjere dei til ein integrert del av uttrykket... Verket er nakent, det er uforbeholdent utstrålande, og det tilfredsstiller både den universelle lengselen og trongen for tilknytning". Ivar Orvedal, Klassekampen.

"Oppfinnsomt spiller han på de suggestive klangfargene i Weissenau-kirkens 1700-talls orgel; dramatisk virkningsfull er kontrasten mellom de enkle melodilinjene og hans til dels "piggete" nåtidsklanger." Jarle Søraa, VG

"...en plate som er både vakker, full av overraskelser, moderne, men hele tiden båret av århundrers tradisjon... Det skal godt gjøres å bli forsynt av all den himmelske herlighet som her er festet til digitalskiven". Færdrelandsvennen

"Engleskyts er en enestående og kontrastfylt reise i åndelig musikk. Berntsen og Asheim er ikke redd for å bruke dramatiske virkemidler. Dermed blir det både kraftfullt rått og inderlig sårt, alt til rett tid." Avisa, Trondheim

"Praetorius sammenligner orgelhuset med det menneskelige legeme, tastene med tåspissene, pipene med luftrør og strupe, blåsebelgen med lungen og luften med menneskets pust... Slik det er med Asheims og Berntsens plate... Noe av det mest overveldende jeg har hørt på lenge er de stampende rytmene og de dissonerende cluster-klangene han får til i Petter Dass' Til Fader Vor at Ende". Arnfinn Bø-Rygg, Stavanger Aftenblad

"I et tonespråk så dristig, provoserende, grelt, rikt og vakkert, kles melodien i et mangfold av klang og stemninger en knapt nok trodde var mulig... Om noe er levende kultur i samtidsdrakt, så er det Engleskyts". Martin Haug, Drammens Tidende

"Når Anne-Lise Berntsen og Nils Henrik Asheim lader sitt engleskyts folder de langtfra sine hender i bønn. Her stiger man opp på bjergets ypperste tinde for at prise skabelsen... Orgelet i Weissenau er å sammenligne med en atomreaktor, og den kraften som finnes i folketonene som tolkes på platen viser at de så absoutt kler kreftene Asheim leker med. Ikke hør på denne platen hvis du ikke vil bli truffet av engleskytset, for er du først truffet har du intet valg." Fagbladet Norsk Kommuneforbund

Album published by:
Kirkelig Kulturverksted (FXCD136)
Purchase/stream album:
Related work(s):

Engleskyts – with Anne-Lise Berntsen