Title Nicht
Description speaking voice + ensemble
Year 2002
Instrumentation l, cl, vn, vlc, perc, pf, voice (female)
Duration 15 min
Commissioned by Risør Chamber Music Festival
Premiere 28 June 2002, Risør.
Soundsample

 

Samples

Material

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Details

to texts of Wassily Kandisky

---

“NICHT” bygger på tekster av maleren Wassili Kandinsky (1866-1944). Boka "Klänge" fra 1913 er et “nøkkelverk” hvor Kandinsky stiller små tekster opp side om side med sine tresnitt. Tekstene baserer seg på konkrete, enkle observasjoner, som beveger seg over i det flyktige. Ved hjelp av elementære gjentagelser skaper han en følelse av transformasjon. Han pirrer vår persepsjon og spør hvilken verden som er den virkelige.

For meg har det blitt viktig å oversette dette til ulike typer musikalsk tid. Jeg benytter gjentagelsene og det elementære til å utforske overgangen mellom stillstand og handling, mellom det frosne og det bevegelige. I mine egne skisser har jeg brukt fire ulike begreper for tid: "sirkeltid", "handlingstid" , "flammetid" og "linjetid". Disse krysser hverandre på ulike måter i verket.

Nils Henrik Asheim