Title Griegs akkord
Description for brass ensemble & harp
Year 2007
Instrumentation 4 trumpets, 4 horns, 3 trombones, 1 tuba, harp
Duration 7 min
Commissioned by Kristiansand Church Music Festival 1993 - Revised for Nordland Musikkfestuke 2007
Premiere Kristiansand 1993 / Tromsø 2007
Soundsample

Samples

Material

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Details

Nils Henrik Asheim skrev "Griegs Akkord" i anledning Grieg-jubileet i 1993. Stykket tar utgangspunkt i en frase fra Solveigs Sang, fra Edvard Griegs musikk til Peer Gynt. Det er den karakteristiske fallende harmonikken i denne frasen som har inspirert Asheim til å skape denne studien for messingblåsere og harpe. Akkordene går så å si forbi i langsom kino, og legges over hverandre slik at de skaper nye klanger. Vi hører også det lille tre-toners temaet som noen kaller for "det griegske ledemotiv", og som også går igjen i f.eks. klaverkonserten.