A double concerto for Solo Violin, solo Percussion and orchestra

Instrumentation: 3333 4331 3perc arp pft / solo vln / solo perc / str
Duration: 25 min
Premiere

26 March 2009, Grieghallen, Bergen (Borealis festival).
Peter Herresthal, violin - Peter Kates, percussion - Bergen Philharmonic Orchestra, cond.: Peter Szilvay

Technical: both soloists are amplified
Listen: sample1
sample2
sample3
sample4
sample5
CD: to be released May 2011
Score: First 10 pages av Catch Light

 

OM CATCH LIGHT

Musikk skjer overalt, hele tiden. Hvorfor har vi behov for å fange musikalske forløp i et verk? Så vi kan høre det flere ganger og forstå det på ulike måter? Til en viss grad handler verkene mine om å høre ting flere ganger. Noe blir gradvis sirklet inn. Klanger blir mer og mer gjenkjennbare, mens lyset skimrer forbi og ikke lar seg fange.

Catch Light er en dobbeltkonsert for fiolin og slagverk. Slagverkstemmen er bygd opp rundt en stortromme, som benyttes til ulike formål. Fiolinstemmen starter i det florlette, lyse registeret. De to solistene arbeider på hver sine tråder, med ideer som er beslektet. Det er som en kontinuerlig samtale mellom to personer som holder en viss avstand. Sporene avtegner seg i orkesteret, som årer av klang.

Solistene har mikrofoner, ikke nødvendigvis for lydstyrken, men for detaljene. De nære lydene blir nærere, det tørre blir tørrere. Det snakker, skraper, puster. Små fallende bevegelser projiseres i stort format. Lyset og dybden øker. Catch Light heter det i fotografiet når du ser reflekser i øynene til objektet. Forstørrer du godt, kan du noen ganger se fotografens speilbilde.

Verket er bestilt av solistene Peter Herresthal og Peter Kates, og solostemmene er skrevet i nært samarbeid med dem.

 


Foto fra prøvene til uroppførelsen:

  • DSC01685
  • DSC01677
  • DSC01674