Nils Henrik Asheim (f.1960 i Oslo), norsk komponist og organist, også aktiv som pianist og kurator. Nils Henrik Asheim har skrevet en rekke kammerverk, orkesterverk og verk for orgel og kor. I tillegg har han arbeidet med elektronikk, dramatisk musikk, steds-spesifikke verk og verk der improvisasjon er et sentralt element.

Asheims musikk har et tydelig fokus på klang og på lydens fysiske og taktile side. Musikken er gjerne bygd opp flere parallelle tidsproporsjoner, og Asheim arbeider med lag av nærhet og avstand. Jevnlig tilbakevendende materiale blir variert, og skaper en form som virker åpen og selv-genererende.

Asheim har utviklet sin egen personlige improvisasjons-stil på orgel. Siden 2012 har han vært ansatt som organist i Stavanger konserthus. Her har han skapt et stort publikum for orgelet gjennom å utvikle nye konsertformer hvor orgelet bl.a. kombineres med andre instrumenter og kunstformer.

Som komponist debuterte Asheim tidlig, i en alder av 15 år på Ung Nordisk Musikkfest i Helsinki. Han er utdannet ved Norges Musikkhøgskole i Oslo og ved Sweelinck-konservatoriet i Amsterdam.

I 2018 mottok Asheim Nordisk Råds Musikkpris for verket «Muohta – language of snow». Han har i tillegg bl.a. mottatt Musikkforleggerprisen, Kritikerprisen for musikk, Lindemanprisen, Arne Nordheims Komponistpris og Edvard-prisen, samt to ganger Spellemannsprisen. I 2018 ble han utnevnt til ridder av den kongelige St.Olavs orden for sin innsats for norsk musikkliv.

https://no.wikipedia.org/wiki/Nils_Henrik_Asheim

www.nilshenrikasheim.no