Renaissance and Baroque chorale settings along with new improvised sounds - on a wonderful instrument. Live recording from Kongsberg, Glogerfestspillene, Jan 28, 2017. To be played at loud volume.

Read more about the concert (in Norwegian)

OM GLOGERKONSERTEN

REFORMASJONSKORALER OG IMPROVISASJONER                          

Dette programmet er satt sammen spesielt for dette orgelet, for denne festivalen og for denne konserten.

Noe av det mest spennende ved livet som organist, er å utforske instrumentene og lytte meg inn i dem. Jeg bruker improvisasjon som et middel til dette. I denne konserten er det lagt inn fem improvisasjoner. Og med årets tema «demring» passer det å starte med å vekke opp lyden i orgelet, varsomt, utforske gråsonene mellom lyd og ikke-lyd. I de andre improvisasjonene vil vi høre både ny utforsking og etterklang av musikken som har vært.

Resten av konserten springer ut av reformasjonskoralen - den nye sangtradisjonen som reformasjonen brakte inn i kirkelivet, og dermed i vår kultur. Luther var i motsetning til visse andre reformatorer en stor tilhenger av sang og musikk, og sørget for at den latinske gudstjenesten ble omarbeidet til en form preget av mer folkelig musikk og språk.

Jeg har valgt disse fem salmene:

Allein Gott in der Höh sei Ehr (Alene Gud i himmerik)
Christ, unser Herr zum Jordan kam (Kristus, vår Herre, kom til Jordans flod)
Ein feste Burg ist unser Gott (Vår gud han er så fast en borg)
Vater unser im Himmelreich (O Fader vår i himmerik)
Wir glauben all an einen Gott (Vi tror alle på én Gud)

Bortsett fra «Allein Gott» er alle tekster skrevet av Luther selv. I tillegg er det han som har fått æren for melodien til «Ein feste Burg».

Vi får høre salmene i ulike versjoner gjennom to hundre års tidsspenn. Et par av dem er korsatser som jeg har transkribert for orgel. Her kan vi lett gjenkjenne melodien. Resten er orgelkoraler og koralfantasier. I mange av dem er melodien gjemt på innsiden, mellom andre og raskere bevegelige stemmer. En annen type orgelkoral tar for seg frase for frase i salmeverset, med melodien øverst, men ofte så rikt ornamentert at det nærmer seg det ugjenkjennelige.

Orgelkoralene ble skrevet til bruk i gudstjenesten. Den opprinnelige funksjonen var enten som forspill, eller at de ble spilt som egne orgelvers mellom salmeversene. Denne praksisen begynte før man kom på at orgelet kunne brukes til å akkompagnere sangen. Senere utviklet orgelkoralen seg som egen kunstform og ble mer og mer uavhengig og kompleks.

Det er noe fascinerende med orgelkoralen. Komponisten viser sin dyktighet ved å gjøre en slags idrettsøvelse med én hånd på ryggen. Han har bundet seg til å følge en kjent melodi, men så klinger det nettopp mindre forutsigbart enn man skulle tro. Der hvor de samme barokkomponistene kunne skrive iørefallende danser og korsanger, med enkel struktur, klar rytme og melodi, kan orgelkoralene deres framstå som krokete fjellveier, pilgrimsstier. Det er der vi kan meditere oss inn i orgelkoralens hemmeligheter. Er den en formidler mellom en fysisk, konkret verden og en annen dimensjon? God Glogerkonsert.

Nils Henrik Asheim

-----------

Improvisasjon I

Allein Gott in der Höh sei Ehr

         av Jan Pieterszoon Sweelinck i samarbeid med tre av sine elever

        Koral: J.P.Sweelinck (1562-1621)                       

        Variasjon 3: J.P.Sweelinck                        

        Variasjon 7: Andreas Düben (1597-1662)                       

        Variasjon 10: Peter Hasse (1575-1640)                       

        Variasjon 14: Samuel Scheidt (1587-1654)               

                               

Improvisasjon II

       

Christ, unser Herr zum Jordan kam                          

        Lüneburger Orgeltabulatur, ca.1650 - trio

        Johann Pachelbel (1653-1706) - orgelkoral       

                               

Improvisasjon III

                               

Ein feste Burg ist unser Gott                          

        Martin Agricola (1486-1556) - firstemmig korsats, 1544

        Dietrich Buxtehude (1637-1707) - koralfantasi

                               

Improvisasjon IV

       

Vater unser im Himmelreich                          

           Johannes Eccard (1553-1611) - femstemmig korsats       

        G.Böhm (1661-1733) - orgelkoral       

                               

Improvisasjon V       

                                                               

Wir glauben all an einen Gott                          

        Michael Praetorius (1571-1621) - koralfantasi