Free improvised music with ZAS trio: Per Zanussi, Ståle Liavik Solberg and Nils Henrik Asheim.
"De tre musikerne finner hverandre fra første tone...En forfriskende frijazzinnspilling fra tre musikere jeg håper å høre mer fra i tiden framover" (salt peanuts).
"En forsvarsallianse til beskyttelse og fremme av de frie uttrykkenes bevegelsesmuligheter". (Aftenposten)

Soundcloud lilnk
Subradar link