On Tuesday April 14 I am presenting a 25 minutes version of my new project, re-composed versions of Franz Schubert's dances. This takes place during a concert "Invocations" (Påkalling) at the Norwegian Academy of Music.

The musicians are Anders Erik Røine (langeleik, jew's harp, mandola, fiddle), Reidar Edvardsen (guitar, mandolin), Inga Grytås Byrkjeland (cello, viola da gamba), Øyvind Skarbø (percussion). Myself I am playing an early 19th century Graff piano.  Here is a text I wrote for the programme:

Schubert-momentet

Jeg tror det er i bunn og grunn en sorg over avstanden i tid som er motivasjonen for å prøve seg på noe sånt som dette. En sorg over at gamle komponister som vi knytter nære vennskap til, alltid forblir urørbare, på den andre siden av en glassvegg. Vi kan aldri komme dit at vi forstår hvor de var når de skrev sine ting. Vi kan oppnå gode, meningsfylte og kvalifiserte misforståelser.

Hva gjør det, sålenge musikken fungerer for oss, sier vi. På den ene siden er jeg enig, på den andre siden føler jeg uro. Jeg får lyst til å prøve hundre grep for å gjenopprette nærheten, kjenne på det øyeblikket da denne musikken ble tatt ut av lufta og materialiserte seg, ut av en trang. Lage et nytt øyeblikk.

Schubert skrev flere hundre danser for piano. De ble brukt ved sosiale sammenkomster, notene ble solgt og musikken spredt rundt i Wiens borgerskap. Mange av dansene er ordinære, noen er spesielle. Jeg har forsøkt å spørre meg hva det er ved hvert stykke som gjør det spesielt. Ut fra dette er det kommet noen nøkkelord som jeg igjen har brukt for å rekomponere dansene. Metoden er i slekt med det som Hans Zender kaller "komponert interpretasjon".

Virkemidlene er f.eks. å overdrive, å strekke ut i tid, å overlappe, å klippe, å gjenta. Både for å tilsløre og for å tydeliggjøre, to sider av samme sak. Jeg har lett etter hjelp i musikalske tradisjoner her og der. Til dette har jeg vært så heldig å få samle et flott ensemble av musikere av ulike kompetanser, med hver sine unike bidrag til helheten. Vi bruker både strengeinstrumenter som var populære i Schuberts kretser, som gitar og mandolin, og instrumenter fra andre epoker og tradisjoner.

Schubert-momentet har vært i gjære svart lenge, kanskje helt siden jeg spilte disse dansene som mine første pianolekser i ni-års alderen. Jeg er takknemlig til "den tenkende musiker" for å få anledningen til å utvikle og presentere en pilot til et prosjekt som seinere skal videreutvikles mot en innspilling og et helt konsertprogram.

NHA

Musikken som spilles er fritt valgt fra forskjellige samlinger av Ländler, Valser og Tyske danser:

D 969 nr. 11 - D 145 nr.10 - D 366 nr.15 - D 790 nr.5 - D 783 nr.2 - D 783 nr.7 - D 969 nr.1 - D 366 nr.12 - D 779 nr.13 - D 366 nr.3 - D 969 nr.10