Catch Light is a double concerto for violin and percussion. The Percussion part is built around a Bass drum, which is used for various purposes. The violin part origins in the light, airy register. The two soloists are working on their respective threads, independently but with related ideas. Like a continuous conversation between two persons that keep a certain distance. Traces remain in the orchestra, as veins of sound.

The soloists have microphones, unlike the acoustic situation in a normal classical concert. The close-up sounds become closer, the dry becomes dryer. The instruments speak, breath, scrape. Small falling movements are projected in large format. Light and depth increases. Catch Light is a photographic term describing reflections in the eyes of the object. At a magnified view you might even see a mirroring of the photographer’s face.

___________________cadenza-212x300

“Noe blir gradvis sirklet inn. Klanger blir mer og mer gjenkjennbare, mens lyset skimrer forbi og ikke lar seg fange. ”

Catch Light er en dobbeltkonsert for fiolin og slagverk. Slagverkstemmen er bygd opp rundt en stortromme, som benyttes til ulike formål. Fiolinstemmen starter i det florlette, lyse registeret. De to solistene arbeider på hver sine tråder, med ideer som er beslektet. Det er som en kontinuerlig samtale mellom to personer som holder en viss avstand. Sporene avtegner seg i orkesteret, som årer av klang.

Solistene har mikrofoner, ikke nødvendigvis for lydstyrken, men for detaljene. De nære lydene blir nærere, det tørre blir tørrere. Det snakker, skraper, puster. Små fallende bevegelser projiseres i stort format. Lyset og dybden øker. Catch Light heter det i fotografiet når du ser reflekser i øynene til objektet. Forstørrer du godt, kan du noen ganger se fotografens speilbilde.

Verket er bestilt av solistene Peter Herresthal og Peter Kates, og solostemmene er skrevet i nært samarbeid med dem.

Det fullstendige programmet på konserten er:

- Kjell Mørk Karlsen: Symfoni nr. 3 «Isslottet»
- Biosphere: Shhoctavoski (urframføring)
- Nils Henrik Asheim: Catch Light, Konsert for fiolin, slagverk og orkester (urframføring)

Medvirkende
Peter S. Szilvay, dirigent
Peter Herresthal, fiolin
Peter Kates, slagverk