300 barn fra lokale skolekor, kulturskolekor og skoleklasser synger for kongen og dronningen ved den offsielle åpningen av Stavanger 2008. Komposisjonen “Eg og du” som ble uroppført her, skrev jeg etter noen besøk i skoleklasser i høst. Ideer og ord-rytmer er blitt brukt, og en collage av opptak fra klasserommene ble avspilt mens elevene kom inn på scenen. Merethe Rage Aasvold og Øygunn A. Ebenhard dirigerte. Foto: NRK, Bjørn Olav Skjæveland.
 
egogdul2.thumbnail